Bilakah ganjaran dan pencen akan dibayar bagi persaraan Atas Sebab Kesihatan (ASK)?

Tarikh kuatkuasa ASK ialah sehari selepas ianya diluluskan. Bayaran ganjaran dan Gantian Cuti Rehat (GCR) jika ada akan dibayar dalam tempoh 21 hari dari tarikh persaraan dan pencen bulanan pula dalam tempoh 30 hari.
pada Isnin Januari 15 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?