Adakah kelayakan pinjaman perumahan bagi pegawai pinjaman berdasarkan gaji jawatan atau gaji jawatan hakiki?

Bagi pegawai yang dipinjam (pegawai pinjaman), kelayakan pinjaman mereka adalah berdasarkan gaji jawatan hakiki dan bukan gaji jawatan yang mereka pegang. Adalah menjadi tanggungjawab Agensi-agensi Kerajaan di mana pegawai itu bertugas untuk membayar bayaran pengurusan dalam tempoh pegawai itu dipinjamkan.
pada Isnin Julai 31 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?