Bolehkah pegawai sementara/kontrak membuat permohonan Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan?

Pegawai sementara/kontrak boleh mengemukakan permohonan pinjaman perumahan jika ia telah berkhidmat bagi suatu tempoh minimum selama satu (1) tahun dan perkhidmatannya itu tidak terputus dan tertakluk kepada para 13.6 dalam Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil.8/2013.
pada Isnin Julai 31 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?