Adakah tempoh perkhidmatan sandaran boleh diambilkira untuk tujuan pengiraan faedah persaraan?

Tempoh perkhidmatan yang tidak boleh diambilkira ialah tempoh perkhidmatan berstatus sandaran, kontrak, sangkut dan sambilan.
pada Isnin Januari 15 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?