Apakah yang perlu dilakukan oleh ahli keluarga sekiranya pegawai meninggal dunia semasa dalam perkhidmatan?

Ahli keluarga/ waris/ tanggungan gemulah (Pegawai yang meninggal dunia) perlu menghubungi Jabatan akhir dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan bagi memastikan Jabatan akhir dapat mengemukakan dokumen pencen terbitan kepada Bahagian Pasca Perkhidmatan,JPA dalam tempoh masa 7 hari dari tarikh kematian gemulah.

Bagi permohonan Bantuan Mengurus Jenazah (BMJ) sebanyak RM3,000 pula ianya hendaklah dituntut daripada Jabatan terakhir gemulah.
pada Isnin Januari 15 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?