Bolehkah seseorang pegawai yang telah meletakkan jawatannya dilantik semula ke dalam perkhidmatan awam Negeri?

Boleh dengan syarat pelantikan semula seseorang pegawai yang telah meletakkan jawatannya, ke dalam mana-mana perkhidmatan dengan kebenaran Setiausaha Kerajaan Negeri, hendaklah disifatkan sebagai pelantikan pertama ke dalam perkhidmatan itu dan semua peraturan yang mengawal pelantikan pertama itu hendaklah terpakai.

Dengan demikian, dia tidak berhak menuntut mana-mana tempoh perkhidmatan, saraan dan kemudahan yang terdahulu.
pada Isnin Januari 15 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?