Apakah peraturan dan pekeliling yang berkaitan dengan pembekalan alat-alat perubatan dan kemudahan perubatan bagi pegawai dan pesara perkhidmatan awam negeri?

  1. Pekeliling Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Bil.4/2012
  2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah Tahun 2008, Bahagian VII, (PPPANS 2008)
pada Sabtu Julai 29 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?