Siapakah yang layak menerima bantuan kemudahan perubatan secara percuma dihospital/klinik Kerajaan?

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah Tahun 2008 Bahagian VII, (PPPANS 2008) menetapkan bahawa pegawai dan pesara Perkhidmatan Awam Negeri yang menerima pencen serta ahli keluarga mereka yang berkelayakan adalah layak diberi kemudahan perubatan percuma di hospital/klinik Kerajaan. Kerajaan juga bersetuju supaya beberapa kemudahan rawatan perubatan tertentu yang diperuntukkan kepada pegawai dan ahli keluarga yang berkelayakan dipanjangkan kepada ibu bapa yang sah (legal parents).
pada Jumaat Julai 28 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?