Cuti kerana Bencana Alam

Rujukan berkaitan

  1. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Perkara 188 (1 & 2)
  2. Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bil. 1/1987

Ya, seorang pegawai yang tidak hadir ke pejabat atas sebab-sebab kecemasan seperti banjir, tanah runtuh, gempa bumi, jambatan runtuh, malapetaka-malapetaka lain dan bencana alam, perintah berkurung dan perintah sekatan am oleh pihak berkuasa, boleh diberi cuti tanpa rekod.

Rujukan: Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Perkara 188 (1 & 2)
pada Khamis Ogos 17 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?
Sesuatu bencana atau kemalangan yang berlaku ke atas pegawai atau ke atas harta bendanya, maka kejadian itu disifatkan sebagai kecemasan peribadi dan jikalau pegawai itu tidak hadir bekerja, hendaklah ia mendapat kebenaran cuti daripada Ketua Jabatannya.

Rujukan:  Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bil.1/1987,  Perenggan 3.4
pada Khamis Ogos 17 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?