Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan

Kadar kelayakan kemudahan Cuti Rehat tahunan pegawai Perkhidmatan Awam Negeri adalah ditetapkan seperti dalam Jadual 1 yang berikut:

Tarikh Lantikan Pertama / Baharu Kurang 10 Tahun Perkhidmatan yang Melayakkan **Genap 10 Tahun Perkhidmatan yang Melayakkan
Gred 1-20 Gred 21-30 Gred 31-54 Pengurusan Tertinggi Gred 1-20 Gred 21-30 Gred 31-54 Pengurusan Tertinggi
Sebelum 1 September 2005 20 hari 25 hari 30 hari 30 hari 25 hari 30 hari 35 hari 35 hari
Mulai 1 September 2005 hingga 31 Disember 2008 20 hari 25 hari 30 hari 30 hari 25 hari 30 hari 30 hari 30 hari
Mulai 1 Januari 2009 20 hari 25 hari 25 hari 25 hari 25 hari 25 hari 25 hari 25 hari

Kelayakan ini diberi selaras dengan Peraturan 144(2) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008 (PPPANS 2008).

Kesan Pelaksanaan:
Dengan berkuatkuasanya kadar cuti baharu ini, opsyen dan pemakaian kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan di bawah PP Bil.14/2008 (Surat edaran Ruj: JPAN 700-1/110/1 Klt.9/(195) bertarikh 6 Januari 2009) adalah terhenti berkuat kuasa mulai 1 Januari 2016.
pada Sabtu Julai 29 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?
Kadar kelayakan kemudahan Cuti Rehat tahunan bagi pegawai latihan kontrak dan sementara adalah seperti berikut:

Kumpulan/Gred Kadar Cuti Rehat
Pengurusan Tertinggi 25 hari
Gred 31 - 54 25 hari
Gred 21 - 30 25 hari
Gred 1 - 20 20 hari
pada Sabtu Julai 29 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?