Apakah kadar kelayakan kemudahan Cuti Rehat tahunan bagi pegawai latihan kontrak dan sementara?

Kadar kelayakan kemudahan Cuti Rehat tahunan bagi pegawai latihan kontrak dan sementara adalah seperti berikut:

Kumpulan/Gred Kadar Cuti Rehat
Pengurusan Tertinggi 25 hari
Gred 31 - 54 25 hari
Gred 21 - 30 25 hari
Gred 1 - 20 20 hari
pada Sabtu Julai 29 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?