Imbuhan Tetap Perumahan

Bermula 13 Januari 2017, Pegawai Daerah dan Penolong Pegawai Daerah, Pejabat Daerah Kecil menduduki rumah kerajaan atau rumah yang disewa oleh Kerajaan, layak dibayar Imbuhan Tetap Perumahan mengikut kadar sebenar kelayakan pegawai mengikut gred jawatan hakiki.

Berikutan dengan itu, Pegawai Daerah dan Penolong Pegawai Daerah, Pejabat Daerah Kecil dikecualikan pemakaian Pekeliling Negeri Sabah Bil. 6/2007.

Rujukan: Surat Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bil.1/2017
pada Ahad Julai 30 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?
Berdasarkan peraturan 106(2), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, pegawai yang menduduki rumah kerajaan atau rumah yang disewa oleh kerajaan tidak layak dibayar Imbuhan Tetap Perumahan.
pada Ahad Julai 30 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?
Kadar ITP bagi Kumpulan Pelaksana serta Kumpulan Pengurusan dan Professional Perkhidmatan Awam Negeri adalah seperti berikut:

Gred Kadar ITP Sebulan
 40 dan ke bawah RM 300.00
 41 dan 42 RM 300.00
 43 dan 44 RM 400.00
 45 hingga 50 RM 700.00
51 hingga 52 RM 700.00
53 hingga 54 RM 900.00

Rujukan: Pekeliling Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Bil.13/2015
pada Ahad Julai 30 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?
Kadar ITP bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Awam Negeri adalah seperti berikut:

Gred Kadar ITP Sebulan
Jusa/Khas C  RM 1,300.00
Jusa/Khas B  RM 1,600.00
Jusa/Khas A  RM 2,000.00
Turus III  RM 2,500.00
Turus II RM 2,500.00
Turus I RM 2,500.00

Rujukan: Pekeliling Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Bil.13/2015
pada Ahad Julai 30 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?