Bolehkah Elaun Memangku diambilkira untuk menentukan kelayakan skim pinjaman perumahan kerajaan?

Mengikut Perintah Am Negeri Sabah 45(8), Bahagian B, Elaun Memangku biasanya tidak akan diambilkira untuk menentukan kelayakan. Walaubagaimanapun, mereka boleh memohon kelulusan daripada Setiausaha Kerajaan Negeri untuk mengambilkira Elaun Memangkunya bagi menentukan kelayakan maksimum pegawai itu.
pada Isnin Julai 31 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?