Apakah kewajipan seseorang pegawai perkhidmatan awam?

Antara kewajipan seseorang pegawai perkhidmatan awam adalah seperti berikut:
  1. Seseorang pegawai hendaklah menumpukan seluruh masanya kepada perkhidmatannya dengan Kerajaan.
  2. Seseorang pegawai hendaklah menjalankan tugas-tugas jawatannya dan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa.
  3. Seseorang pegawai hendaklah berkhidmat di mana-mana sahaja sebagaimana yang diarahkan oleh Kerajaan atau oleh Ketua Jabatannya.
pada Isnin Januari 15 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?