Sekiranya timbul sebarang keraguan mengenai maksud kelayakan-kelayakan setaraf, kepada siapakah keraguan ini perlu diajukan?

Sekiranya timbul sebarang keraguan mengenai maksud kelayakan-kelayakan setaraf, maka perkara-perkara itu hendaklah dirujuk kepada Setiausaha Kerajaan Negeri.
pada Isnin Januari 15 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?