Saya masih berkhidmat sebagai pegawai perkhidmatan awam dan adakah ibu bapa kandung saya boleh menerima kemudahan rawatan hemodialisis?

Ya, kemudahan rawatan hemodialisis dipanjangkan kepada ibu bapa yang sah bagi pegawai yang masih berkhidmat.
pada Sabtu Julai 29 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?