Apakah itu cuti kuarantin dan siapakah yang layak mendapat cuti kuarantin?

Cuti kuarantin ialah cuti yang telah diperuntukkan di bawah Peraturan 168 Bahagian IV (Cuti) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008 (PPANS 2008) kepada pegawai yang dalam perjalan balik ke Malaysia dari luar negara yang ditahan di mana-mana stesen kuarantin oleh pihak berkuasa kesihatan pelabuhan atau lapangan terbang kerana berlaku wabak penyakit berjangkit atau pegawai di kurung di rumahnya oleh mana-mana kuasa kesihatan kerana wabak penyakit berjangkit.
pada Jumaat Julai 28 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?