Bagaimana saya mengira kelayakan amaun pinjaman perumahan saya?

Bagi pegawai atau seseorang kakitangan yang dilantik ke dalam mana-mana Perkhidmatan Awam Negeri,  kelayakan pegawai adalah berdasarkan kepada formula berikut:

 K = (GP + EW + ITKA) x 72
 Penjelasan:
  • K      : Kelayakan
  • GP   : Gaji Pokok
  • EW   : Elaun Wilayah
  • ITKA : Imbuhan Tetap Khidmat Awam

Kenaikan gaji tahunan (jika ada) yang terkumpul (accrued) kepada pegawai itu dalam tempoh 72 bulan boleh diambilkira untuk menentukan amaun maksimum pinjaman  yang pegawai itu layak ke atasnya.
pada Isnin Julai 31 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?