Siapakah yang layak memohon Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan?

Pegawai yang dilantik ke jawatan tetap adalah layak memohon pinjaman. Mereka boleh mengemukakan permohonan dari tarikh mereka menerima surat pelantikan ke jawatan tetap dari Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri atau pihak berkuasa melantik yang berkenaan.
pada Isnin Julai 31 oleh Afendy Suraip
Adakah ini membantu?